Business Intelligence & Predictive Analytics in Non-Profit

Creëer ruimte om meer te doen met minder

De publieke sector zit in een spagaat. Aan de ene kant kijkt het Rijk kritischer naar maatschappelijke waarde in relatie tot budgetruimte. De dienstverlening moet beter. Aan de andere kant blijft het geld om dit te realiseren achterwege. U moet dus tegelijkertijd sturen op efficiency als effectiviteit. Business Intelligence en (Predictive) Analytics van i3 is klaar om u en uw instelling van dienst te zijn.

Business Intelligence en Predictive Analytics is van cruciaal belang voor non-profi torganisaties. i3 ondersteunt u bij het ontwikkelen van oplossingen waarmee u voortdurend over up-to-date managementinformatie en analytics beschikt. Ongeacht in welk systeem of database die informatie staat. Dit geeft u het inzicht waarmee bestuur en management de juiste keuzes kunnen maken, zodat u investeringen doet waar het verstandig is en kosten bespaart waar dat nodig is.

Geef uw business meer zuurstof